Reklama
 

 

 

Gruodžio 21 d., sekmadienis

INIT Televizijos programa Komentaras Kategorija Trukmė
7:00 Nuotykinis f. „Audros karys“ (N-7) 90
8:35 Muzikos ekspresas
9:00 Seimo savaitė
9:30 Laida „Pasaulio lietuviai“ Kartojama
10:00 Laida „Fotoobjektyvas“
10:30 Romantinė komedija „Basomis per grindinį“ (N-7) 111
12:25 Laida „Po laiminga žvaigžde“
12:55 Laida „Čia Lietuva”
13:25 Animacinis f. „Ilgai ir laimingai 2. Naujieji Snieguolės nuotykiai“ (N-7) 72
14:40 Laida „Menų sala“ Kartojama
15:10 Telelaikraštis
16:00 Laida „Kertinis akmuo“
16:30 Romantinė komedija „Vidurnaktis Paryžiuje“ (N-7) 90
18:00 Laida „Dvimiesčio savaitė“
18:30 Dok. serialas „Jūrų medžiotojai“ (N-7) 110
20:30 Melomano pusvalandis
21:00 Komedija „Medėjos liudytojų apsauga“ (N-14) 110
22:55 Pasaulio muzika: Kolumbijos dainos ir šokiai
23:50 Romantinė drama „Tristanas ir Izolda“ (N-14) 121
1:55 Laida „Dvimiesčio savaitė“ Kartojama
2:25 Programos pabaiga
 
 
© Init 2007 Pagaminta mamaikoj