Reklama
 

 

 

Rugsėjo 3 d., trečiadienis

INIT Televizijos programa Komentaras Kategorija Trukmė
9:00 Žinios Kartojama
9:20 Veiksmo drama „Pavojinga tiesa“ (N-7) 102
11:05 Pokalbių laida „Susitikimai“ Kartojama
11:55 Animacinis f. „Visagaliai keršytojai“ (N-7) 69
13:10 Nuotykinis filmas „Prarastų sielų sala“ (N-7) 101
14:55 Telelaikraštis
15:30 Trileris „Ant ribos“ (N-7) 98
17:15 Laida „Nematomas teatras“ Kartojama
17:45 Žinios
18:10 Laida „Sūduvos krašto apybraižos”
18:40 Muzikos ekspresas
18:55 Nuotykinis f. „Audros karys“ (N-7) 90
20:30 Laida „Žemaičių vyskupystė“
21:00 Žinios
21:19 Orai
21:20 Detektyvinis serialas „Fortjė faktorius“ (N-7) 45
22:10 Žinios Kartojama
22:30 Nuotykinis f. „Trys muškietininkai“ (N-7) 106
0:20 Programos pabaiga
 
 
© Init 2007 Pagaminta mamaikoj