Reklama
 

 

 

Sausio 25 d., sekmadienis

INIT Televizijos programa Komentaras Kategorija Trukmė
7:00 Fantastinė drama „Brėkštanti aušra. 1 dalis“ (N-7) 113
9:00 Seimo savaitė Kartojama
9:30 Laida „Lietuvos aviacija” Kartojama
10:00 Laida „Pamiršti vardai“ Kartojama
10:30 Komedija „Riteris su puse“ (N-7) 111
12:25 Laida „Lietuvių menininkai Prancūzijoje“ Kartojama
12:55 Romantinė drama „Meilė ir šokis“ (N-7) 92
14:30 Laida „Menų sala“ Kartojama
15:10 Telelaikraštis
16:00 Laida „Kertinis akmuo“
16:25 Romantinė drama „Tiesiog kartu“ (N-7) 93
18:00 Laida „Dvimiesčio savaitė“
18:30 Dok. serialas „Jūrų medžiotojai“ (N-7) 110
20:30 Melomano pusvalandis
21:00 Drama „Pragaras rojuje“ (N-14) 109
22:55 Pasaulio muzika: Taruta
23:40 Trileris „Spąstai“ (N-14) 91
1:15 Laida „Dvimiesčio savaitė“ Kartojama
1:45 Programos pabaiga
 
 
© Init 2007 Pagaminta mamaikoj